Lidmaatschap: aanmelden en afmelden

Lid worden? Als NTG-lid blijf je op de hoogte.

Tweemaal per jaar krijg je het tijdschrift MAPS toegestuurd en je wordt uitgenodigd voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten met presentaties van nieuwe ontwikkelingen.
Een buitenkans om ontwikkelaars te ontmoeten, te horen wat er (internationaal) speelt en inspiratie op te doen voor nieuwe toepassingen.

Een deel van de ledenbijdrage wordt bovendien gebruikt om deze ontwikkelingen te stimuleren. Zo hebben de TeX gebruikersverenigingen de laatste jaren veel geïnvesteerd in de publicatie van nieuwe versies van TeX, fonts and distributies. Zonder gebruikersverenigingen zou het TeX-landschap er schraal uitzien.

Leden krijgen bovendien korting op andere TeX-conferenties.

Lid worden kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde contributiebedrag aan de NTG over te maken zodra u de welkomste-mail met factuur heeft ontvangen.

Afmelding kan met ingang van het volgende kalenderjaar door opzegging per e-mail aan de penningmeester.

Bij een gecombineerd NTG/TUG-lidmaatschap wordt een korting op beide contributies gegeven. De contributies bedragen voor 2015 in €:

NTG NTG+TUG
Gewone leden: 4086
Student-leden:2047


Aanmeldingsformulier

naam     Bilt
voornaam   Willem
voorletters  W.J. van der
instituut  
straat + nr 
postbus   
postcode   
woonplaats  
land     
telefoon   
e-mail    
homepage   
ingaande 1-1-
adres is privé-adres:  ja nee (als ja: geen instituut in adreslabels)
student lidmaatschap:  ja nee
NTG + TUG lidmaatschap: ja nee

vragen/opmerkingen:

Het lidmaatschap geldt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar en geeft recht op alle informatie (MAPSen, DVD's, e.d.) die de leden in dat jaar ontvangen.