NTG Werkgroep Spelling

Doelstelling

Op 1 augustus 1996 is de Nederlands spelling veranderd. Deze is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal (Groene boekje), SDU Uitgevers, Den Haag 1995, ISBN 90-75566-01-8. In deze lijst worden tevens de correcte afbreekplaatsen gegeven. In augustus 1996 hebben een aantal geïnteresseerden de handen ineen geslagen om een woordenlijst te maken volgens de nieuwe officiële Nederlandse spelling voor spellingcheckers.

De werkgroep bestond uit Erick Branderhorst, Erik Frambach, Frans Goddijn, Hans Hagen, Gert Hardeman, Piet Tutelaers, Gerard van Nes, Jacoline van Weelden en Peter van Zeeland.

Nederlandse woordenlijst en TeX afbreekpatronen

De NTG-werkgroep Spelling heeft een nieuwe Nederlandse woordenlijst samengesteld ten behoeve van:
  • betere spellingscontrole door (o.a.) tekstverwerkers
  • betere Nederlandse afbreekpatronen voor TeX

Woordenlijst

De woordenlijst mag door iedereen gebruikt worden, binnen de voorwaarden die in de licentie (de GNU Lesser General Public License) zijn vastgelegd.

We bieden de lijst hier aan in drie varianten (klein, medium, groot) en twee formats (ISO Latin1 en IBMPC437):

De eerste lijst bevat uitsluitend woorden die voorkomen in het Elektronische Groene boekje (EGB96). De tweede lijst bevat daarnaast ook de woordvormen, zoals werkt en werkte, die in de eerste lijst ontbreken. De derde en grootste lijst bevat ongeveer 50.000 extra woorden. In deze lijst zijn de afbreekplaatsen aangegeven met een verhoogde punt. Echter wanneer deze problemen opleveren in TeX, zoals bijvoorbeeld menuutje (menu-tje), dan zijn ze weggelaten. Van deze bijzondere gevallen hebben we een overzicht gemaakt. Zie ook het overzicht van wijzigingen van versie 4 naar 5 en van versie 5 naar 5a. Aanvullingen of verbeteringen zijn altijd welkom!

Afbreekpatronen

Omdat de spelling veranderd is zijn er voor TeX nieuwe afbreekpatronen nodig, zodat documenten in de nieuwe spelling correct verwerkt worden. De regels voor het plaatsen van afbreektekens hebben we toegepast op de grote woordenlijst, die we vervolgens met TeX software hebben gebruikt om de Nederlandse afbreekpatronen te genereren. Ook de afbreekpatronen mogen door iedereen gebruikt worden, binnen de voorwaarden die in de licentie (de GNU Lesser General Public License) zijn vastgelegd. Wie er zin in heeft kan de afbreekpatronen zelf testen.

Gereedschap

Voor het verwerken en bewerken van woordenlijsten en afbreekpatronen heeft Piet Tutelaers enkele handige programma's geschreven die hier ter beschikking worden gesteld.