59e NTG bijeenkomst

(najaar 2020)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 59e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

zaterdag 24 oktober, 11.00-12.30 uur (virtueel via zoom meeting)

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Afmeldingen
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2019
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Begroting 2020
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuw lid van de kascommissie
 8. Bestuursverkiezingen
  • Secretaris, Taco Hoekwater is herkiesbaar
 9. Projecten
 10. MAPS
  • MAPS 50
  • Planning
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van de vergadering
De diverse documenten van de penningmeester en secretaris zijn online beschikbaar via het besloten gedeelte van de NTG website, voor wie deze vooraf wil inzien.

Aanmelden

Aanmelden gaarne bij de secretaris.