Activiteiten

De Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep is actief op verschillende fronten:

  • Voor haar leden organiseert ze regelmatig bijeenkomsten en cursussen.
  • Ze geeft het tijdschrift MAPS uit waarin vele interessante TeX-gerelateerde artikelen verschijnen.
  • De NTG werkt mee aan de organisatie van internationale conferenties zoals EuroTeX 1995 en EuroTeX 2001.
  • Waar nodig treedt ze faciliterend op zodat actieve leden in staat worden gesteld in TeX-gerelateerde projecten te participeren, bv. door bezoek aan conferenties, workshops of vergaderingen.
  • Veel NTG-leden participeren in (internationale) projecten, zoals de TeX Live cdrom, de CTAN cdrom, de verdere ontwikkeling van LaTeX, van ConTeXt, van TeXShop en van Web2c.
  • NTG-leden zijn actief als vraagbaak op verschillende mailing lists waar zowel beginners als gevorderden hun problemen kunnen voorleggen aan de experts.
  • Dankzij actieve NTG-leden kan TeX voldoen aan de Nederlandse regels voor spelling en grammatica (denk aan woordafbrekingen, woordenlijsten voor spellingcontrole, automatische vertalingen voor "chapter", "abstract", "table of contents" en dergelijke). Zie bv. de pagina's van de Werkgroep Spelling.
  • NTG-leden hebben zorg gedragen voor de implementatie van typisch Nederlandse typografische verfijningen zoals de ij-ligatuur, witruimte rond sectietitels, en een A4-georiënteerde bladspiegel.
  • Verschillende leden hebben met steun van de NTG software ontwikkeld (bv. 4allTeX);