MAPS 30

Wybo Dekker
MAPS 2004.1 (English/Dutch)
MAPS 30, 2004, 1-92
keywords: NTG, MAPS
abstract: NTG's magazine
30/maps.pdf (6263kb)

Wybo Dekker
Redactioneel (Dutch)
MAPS 30, 2004, 1
30/01.pdf (87kb)

Siep Kroonenberg
The Maps style (English)
MAPS 30, 2004, 2-4
keywords: Maps, LaTeX, classfile, ConTeXt, module, fonts
abstract: This paper introduces the renewed Maps classfile and
includes some usage notes.
30/02.pdf (145kb)

Piet van Oostrum
Een uittreksel uit de recente bijdragen in het CTAN archief (Dutch)
MAPS 30, 2004, 5-7
keywords: TeX, LaTeX, packages, CTAN, classes, beamer, slides, fonts
abstract: Dit artikel beschrijft een aantal recente bijdragen
uit het CTAN archief. De selectie is gebaseerd op wat
ik zelf interessant vind en wat ik denk dat voor veel
anderen interessant is. Het is dus wel een persoonlijke
keuze. Het heeft niet de bedoeling om een volledig
overzicht te geven. De uitgebreidere bijdragen zijn
ook geen handleidingen. Beschouw het maar als een soort
menukaart die de bedoeling heeft om de lezer nieuwsgierig
te laten worden.
30/03.pdf (196kb)

Siep Kroonenberg
Schatgraven op TeXLive (Dutch)
MAPS 30, 2004, 8-9
keywords: TeXLive, fonts, documentatie, TeX distributie
abstract: Dit stuk brengt de rijke inhoud van de TeXLive cd onder
de aandacht van de lezer.
30/04.pdf (317kb)

Hans Hagen
TeXLive Collection — past and future (English)
MAPS 30, 2004, 10-12
keywords: TeXLive collection
abstract: Past and future of the TeXLive Collection is described.
30/05.pdf (98kb)

Taco Hoekwater
De CXTeX distributie (Dutch)
MAPS 30, 2004, 13-20
abstract: Het einddoel van het CXTeX project is om een hele texexec
aanroep van begin tot eind te kunnen uitvoeren binnen
één enkel, zo efficiënt mogelijk,
systeemproces. De eerste onderdelen van deze distributie
worden in dit artikel gepresenteerd: nog op zichzelf
staande, maar al wel naar C vertaalde versies van texexec,
texutil en pdfetex.
30/06.pdf (133kb)

Hans Hagen
The Scite - TeX integration (English)
MAPS 30, 2004, 21-24
abstract: Editors are a sensitive, often emotional subject. Some
editors have exactly the properties a software designer
or a writer desires and one gets attached to it. Still,
most computer experts such as TeX users often are use
three or more different editors each day. Scite is a
modern programmers editor which is very flexible, very
configurable, and easily extended. We integrated Scite with
TeX, ConTeXt, LaTeX, MetaPost and viewer and succeeded in
that it is now possible to design and write your texts,
manuscripts, reports, manuals and books with the Scite
editor without having to leave the editor to compile and
view your work. The article describes what is available
and what you need with special emphasis on highlighting
commands with lexers.
30/07.pdf (106kb)

Wybo Dekker
Introducing oldstyle figures in existing virtual fonts (English)
MAPS 30, 2004, 25-32
keywords: ruby script, txfonts, pxfonts, oldstyle figures
abstract: This paper describes a Ruby script osf that can be used
to make a copy of a virtual font with its figures replaced
with old style figures.
30/08.pdf (371kb)

Adam T. Lindsay
Apple Symbols (English)
MAPS 30, 2004, 33-41
abstract: This Mac-specific My Way documents some fonts available
exclusively on MacOSX 10.3, `Panther', and makes them
available to Mac users with fairly minimal installation
effort. I do not distribute the fonts themselves.
30/09.pdf (202kb)

Adam T. Lindsay
Unicode Symbols (English)
MAPS 30, 2004, 42-48
abstract: The Unicode standard includes a number of signs, symbols,
dingbats, bullets, arrows, graphical elements, and
other miscellaneous glyphs. Prompted by finding a font
dedicated to many such Unicode symbols on MacOSX systems,
this magazine documents some ways of enabling these symbols
on your own system.
30/10.pdf (129kb)

Wybo Dekker
Woordafbreking op ë en ï (Dutch)
MAPS 30, 2004, 49
keywords: hyphenation, diaresis, umlaut
abstract: LaTeX heeft moeite met het afbreken van woorden die een
ë bevatten. Dit verhaal laat zien hoe dat probleem
op te lossen: gebruik \"e of \"{e} of ë voor een
eindstandige ë en "e voor alle andere. Analoog voor
de ï.
30/11.pdf (98kb)

R.F. Smith
LaTeX uitvoer genereren vanuit C programma's (Dutch)
MAPS 30, 2004, 50-51
keywords: LaTeX, automatisch opmaken, C
abstract: This article describes a simple way to generate LaTeX
output from C programs.
30/12.pdf (149kb)

Willi Egger
Help! — The Typesetting Area (English)
MAPS 30, 2004, 52-59
abstract: Typesetting (large) documents presents significant
challenges that have to be resolved before a satisfactory
printed result is achieved; e.g. the internal structure
of the document should be clear, and the document's
typographical layout should match its content. This
article, based on a presentation given at the NTG day in
Arnhem on 13 November 2003, describes a traditional design
technique known as the harmonic proportion.
30/13.pdf (216kb)

Siep Kroonenberg
TeX and prepress (English)
MAPS 30, 2004, 60-65
keywords: PDF, PostScript, color, Acrobat, separations, overprint
abstract: This article discusses preparing documents for professional
printing with TEX and pdftex, including color printing
and prepress standards.
30/14.pdf (519kb)

Piet van Oostrum
Een tutorial over het gebruik van BibTeX (Dutch)
MAPS 30, 2004, 66-86
keywords: BibTeX, bibliografie, literatuurlijst, referentie, LaTeX, citeren, woordenlijsten
abstract: Dit artikel beschrijft het gebruik van BibTeX waarbij de
nadruk gelegd wordt op die aspecten die voor veel mensen
als moeilijk ervaren worden. Het is een uitwerking van
een lezing die de auteur gegeven heeft op de NTG-dag in
Arnhem op 13 november 2003.
30/15.pdf (534kb)

Siep Kroonenberg
De TeX flyer: doe er wat mee! (Dutch)
MAPS 30, 2004, 87-89
abstract: Op de volgende twee bladzijden hebben we onze TeX flyer nog
eens afgedrukt. De voorkant beschrijft de sterke punten
van TeX, en de achterkant bevat de nodige informatie om
mensen een snelle start te geven met TeX.
30/16.pdf (184kb)

Frans Goddijn
Foto's van de NTG-dag — 27 mei 2004 (Dutch)
MAPS 30, 2004, 90-91
30/17.pdf (3811kb)