Gebruiksaanwijzing Zoeken in MAPS bibliotheek

Principes van de zoekmachine

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, tenzij de optie "Hoofdlettergevoelig" aangevinkt is.
 • Voor woorden waarin "TeX" voorkomt ("LaTeX", "ConTeXt", e.d.) moeten de "T" en de "X" met hoofdletter geschreven worden, om verwarring met bv. "textuur" te voorkomen.
 • Er wordt gezocht naar de zoekstring als Ruby reguliere expressie. Zie voor een uitleg de tutorial.
 • De referenties naar PDF-bestanden van de gevonden items zullen niet werken indien de items minder dan één jaar oud zijn. Deze worden namelijk niet online beschikbaar gesteld.
 • De knop "Zoek" start de zoekactie naar de opgegeven zoekstring. Als de zoekstring leeg is worddt alles gevonden, voorzover het aan de overige criteria voldoet.

Opties

 • Er kan gezocht worden in alle velden van een item, of in slechts één, bv. "auteur".
 • De zoekopdracht kan beperkt worden tot bepaalde typen items, zoals "artikel", "boek" of "proceedings".
 • Alles wat door de NTG gepubliceerd is vanaf 1988 (oprichting) tot nu kan doorzocht worden.
 • Bij de weergave van de resultaten worden altijd alle velden weergegeven, met uitzondering van "trefwoorden" en "samenvatting", tenzij die aangevinkt zijn.
 • De zoekresultaten kunnen op verschillende manieren gesorteerd weergegeven worden. "xmlid" is volgnummer binnen een MAPS.
 • De resultaten kunnen weergegeven worden in HTML (als gewone web-pagina) of BibTeX. Desgewenst kunnen ze als bestand worden gestuurd, zodat ze met weinig moeite bewaard kunnen worden.

Voorbeelden

Zoek alle artikelen van Kees van der Laan:
Zoek naar: Kees van der Laan
Zoek in: auteur
druk op Zoek
Zoek alles gepubliceerd in MAPS 9:
Zoek naar: ^9$
Zoek in: MAPS-nummer
Sorteer op: xmlid
druk op Zoek
Haal BibTeX-bestand van complete MAPS-bibliografie:
Zoek naar: [ leeg ]
Sorteer op: xmlid
Uitvoerformaat: bibtex
Stuur als bestand: aan
druk op Zoek
Zoek alle Engelstalige artikelen:
Zoek naar: EN
Zoek in: taal
druk op Zoek
Zoek alles wat in proceedings is opgenomen:
Zoek naar: [ leeg ]
Beperk tot items van type: in proceedings
druk op Zoek