Voordrachten 19e NTG bijeenkomst

TeX, PDF & PDFTeX

Hans Hagen (Pragma, Zwolle)

TeX produceert DVI code, een heerlijk eenvoudig formaat dat kwalitatief hoogwaardige weergave van tekst op papier en beeldscherm mogelijk maakt, maar dat helaas geen grafische mogelijkheden biedt. DVI kan worden omgezet in PostScript: een fraai maar aanzienlijk complexer formaat. PostScript kan echter worden omgezet in PDF: niet zo compact als DVI, eenvoudiger en 'dommer' dan PostScript, nog verre van volmaakt, maar wel een volwaardig alternatief.

Sinds kort kunnen TeX gebruikers kiezen tussen twee uitvoerformaten: DVI en PDF. Beide formaten worden ondersteund door de TeX kloon PDFTeX.

In deze presentatie staan we stil bij:

 • kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van DVI
 • kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van PDF
 • de voor- en nadelen van de sjieke omweg van DVI via PostScript naar PDF
 • de voor- en nadelen de korte route van TeX via PDFTeX naar PDF
Het DVI formaat is, hoewel 100% uitwisselbaarheid niet kan worden gegarandeerd, een van de weinige (de facto) standaards voor het uitwisselen van opgemaakte documenten. Het is nog maar de vraag of PDF dezelfde belofte kan waarmaken. We zullen daarom stilstaan bij de vraag tot op welke hoogte we ons veilig kunnen overleveren aan dergelijke formaten.


TeX and the database idea

Kees van der Laan

As stepping stone the use of TeX for requesting the database of my Jazz collection will be discussed. This non-TeX nical inroad is used to illustrate how the database idea can be merged fruitfully with TeX.

The main dish is about the uniform approach towards styles, tools, addresses, pictures, and references as databases. Two kinds of databases have been introduced in BLUe

 • class I (data, such as addresses, references, and script parts for example pictures), and
 • class II (macros, such as variant formats and tools).
At the heart lies the selective loading TeXnique --- via the active list separator if you wish --- which allows that only what is needed will be loaded on-the-fly. The data structures and operations on them will be treated. The use within the context of typesetting scripts will be elucidated via examples.

At the end the main coding aspects will be explained for the non-faint of heart, because it contains paradigms for (re)use in TeX macrowriting.


General markup versus dedicated typography

Hans Hagen (Pragma, Zwolle)

Vanuit het oogpunt van hergebruik van informatie, verdient general markup de voorkeur. In een database en/of SGML gecodeerde tekstuele informatie leent zich namelijk (meestal) goed voor manipulatie.

Typografische hoogstandjes vergen vaak veel van vormgevers en auteurs. Vormgevers willen tot het laatste moment de opmaak kunnen perfectioneren en auteurs willen dat hun bedoelingen zo duidelijk mogelijk overkomen en kunnen daarbij terugvallen op een breed scala aan typografische mogelijkheden. Het wellicht meest ultieme voorbeeld hiervan is het TeXbook: general markup wordt daarin veelvuldig afgewisseld met dedicated typography.

General markup en dedicated typography staan op gespannen voet met elkaar. Al te general mark-up'd tekst levert vaak slechte en -- we kunnen nu eenmaal niet alles voorzien -- soms ook inconsistente opmaak, terwijl al te dedicated opgemaakte tekst nauwelijks geschikt is voor hergebruik.

Deze lezing verkent aan de hand van een aantal voorbeelden dit spanningsveld. Een deel van deze voorbeelden komt, aangevuld met andere, binnenkort beschikbaar als demosuite van de (on)mogelijkheden van TeX.

 • 10-10-95: databases manipuleren in TeX
 • fonttest: een tekst die lijkt op een programma
 • rgb-cmyk: typografisch programmeren bij uitstek
 • dodo: slimme woordenboeken in TeX
 • ep-vs-ef: een bulk compacte en te corrigeren records
 • ex-files: in TeX gecodeerde manipuleerbare schoolexamens
 • autoboek: sterk gestructureerde maar onvoorspelbare gegevens
 • ntg-bib: bibtex data in pure ASCII
 • cweb: flexibel manipuleren van gefixeerde programma-output
 • spell-96: ASCII manipulaties met TeX
 • context: documentatie on-the-fly
We zullen -- voor zover de tijd dat toestaat -- bij elke toepassing aangeven op welke wijze de gecodeerde informatie is omgezet en voor welke specifieke problemen oplossingen moesten worden gezocht.


De verhouding tussen TeX/LaTeX en SGML

Taco Hoekwater (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht)

Een introductie van de werkgroep SGML, waarin we onder andere hopen aan te geven waar onze interesse naar uitgaat. We zullen kort ingaan op wat de belangrijkste principiƫle verschillen zijn tussen SGML enerzijds en LaTeX anderzijds, en ook zullen we pogen uit te leggen waarom wij van mening zijn dat het duo SGML & TeX een uitstekende combinatie is.