NTG lidmaatschap: aanmelden en afmelden

Lid worden? Als NTG-lid blijf je op de hoogte.

Tweemaal per jaar krijg je het tijdschrift MAPS toegestuurd en je wordt uitgenodigd voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten met presentaties van nieuwe ontwikkelingen. Een buitenkans om ontwikkelaars te ontmoeten, te horen wat er (internationaal) speelt en inspiratie op te doen voor nieuwe toepassingen.

Een deel van de ledenbijdrage wordt bovendien gebruikt om deze ontwikkelingen te stimuleren. Zo hebben de TeX gebruikersverenigingen de laatste jaren veel geïnvesteerd in de publicatie van nieuwe versies van TeX, fonts and distributies. Zonder gebruikersverenigingen zou het TeX-landschap er schraal uitzien.

Leden krijgen bovendien korting op andere TeX-conferenties.

Lid worden kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde contributiebedrag aan de NTG over te maken zodra u de welkomste-mail met factuur heeft ontvangen.

Afmelding kan met ingang van het volgende kalenderjaar door opzegging per e-mail aan de ledenadministratie.

Bij een gecombineerd NTG/TUG-lidmaatschap wordt een korting op beide contributies gegeven. Voor 2024 zijn de contributies, in €:

NTG NTG+TUGNTG+TUG
TUGboat op papierdigitaal

Gewone leden: 359580
Student-leden: 185945
Senior-leden: 357561

Het lidmaatschap geldt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar en geeft recht op alle informatie (MAPSen, DVD's, e.d.) die de leden in dat jaar ontvangen.


Aanmeldingsformulier

rood=vereist
Aanhef
Naam W.J. van der Bilt
Voornaam Willem
Instituut
Adres
Land
Telefoon
E-mail
Homepage
Soort lidmaatschap
Geboortedatum (alleen voor senioren (= 62 of ouder) met
gecombineerd NTG/TUG lidmaatschap)
Adrestype Huis Werk (als huisadres: geen instituut in adreslabels)
Ingaande op 1 januari
Vragen/opmerkingen