60e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2021)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 60e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

zaterdag 19 juni 2021 (virtueel via zoom meeting)

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Afmeldingen
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2020
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Begroting 2021
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuwe kascommissie
 8. Contributie bedragen 2022
 9. Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 10. Bestuursverkiezingen
  • Er moet een nieuwe penningmeester verkozen worden, het bestuur draagt Robbert Schwippert voor.
 11. Projecten
 12. MAPS
  • MAPS 51
  • Planning
  • Voorstel om optionele verzending mogelijk maken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting van de vergadering

De diverse documenten van de penningmeester en secretaris zijn online beschikbaar via het besloten gedeelte van de NTG website, voor wie deze vooraf wil inzien.

Aanmelden

Aanmelden gaarne bij de secretaris.