MAPS 25

Sven Bovin
MAPS 2000.2 (Dutch/English)
MAPS 25, 2000, 1-124
maps.pdf (1334kb)
keywords:
NTG, MAPS
abstract:
NTG's magazine

Siep Kroonenberg, Sven Bovin
Redactioneel (Dutch)
MAPS 25, 2000, 1
01.pdf (31kb)

Erik Frambach
EuroTeX2001 conference (English)
MAPS 25, 2000, 2-3
02.pdf (41kb)
keywords:
EuroTeX, conference
abstract:
Announcement of the 12th European TeX Conference, which will be held in Kerkrade in the Netherlands, from 23 to 27 September 2001. The theme is ``TeX and Meta: the Good, the Bad and the Ugly Bits''.

Jules van Weerden, Maarten Gelderman
De NTG en het Internet (Dutch)
MAPS 25, 2000, 4-5
03.pdf (46kb)
keywords:
discussielijsten, TEX-NL
abstract:
De NTG is niet alleen met webpagina's op het Internet aanwezig, maar ook middels een aantal discussielijsten. In dit artikel wordt kort aangegeven wat een discussielijst is, hoe je je aan- en afmeldt en wat je te wachten staat na aanmelding. Tevens wordt een overzicht gegeven van de in Nederland aanwezige TeX-gerelateerde lijsten.

Erik Frambach, Siep Kroonenberg
TeX user groups around the world (English)
MAPS 25, 2000, 6-8
04.pdf (48kb)
keywords:
user groups
abstract:
A list of all TeX user groups currently known to us.

Piet van Oostrum
Nieuws van CTAN (Dutch)
MAPS 25, 2000, 9-12
05.pdf (54kb)
keywords:
TeX, LaTeX, packages, CTAN, proceedings
abstract:
Dit artikel beschrijft een aantal recente bijdragen uit het CTAN archief. Het is de bedoeling om in elke MAPS zo'n artikel te plaatsen. Ik zal hierbij één of meer bijdragen wat uitvoeriger beschrijven en andere bijdragen kort noemen. De selectie is gebaseerd op wat ik zelf interessant vind en wat ik denk dat voor veel anderen interessant is. Het is dus een persoonlijke keuze. Het heeft niet de bedoeling om een volledig overzicht te geven. De uitgebreidere bijdragen zijn ook geen handleidingen. Beschouw het maar als een soort menukaart die de bedoeling heeft om de lezer te laten watertanden.

Berend de Boer
ConTeXt en pdfTeX (English)
MAPS 25, 2000, 13-18
06.pdf (55kb)
keywords:
ConTeXt, pdf(e)-TeX, installatie, nieuws
abstract:
In deze sectie zal het laatst bekende nieuws op het gebied van pdfTeX en ConTeXt aan de inner crowds worden ontfutseld. In deze eerste aflevering komt aan bod wat de laatste versies van pdfTeX en ConTeXt zijn. En tevens waar je ze kunt halen. En verder in iedere aflevering een ConTeXt tip: vandaag over het produceren van A5 boekjes die op A4 worden afgedrukt.

Frans Goddijn
Gezeefd uit de TEX-NL discussielijst (Dutch)
MAPS 25, 2000, 19-55
07.pdf (180kb)
keywords:
TEX-NL, discussielijsten
abstract:
This is part seven in a series of articles started in 1993 by Philippe Vanoverbeke. Philippe selected a number of messages from the TEX-NL mailing list which deserved to be remembered and lookup up by readers of MAPS. Solutions, hints and tips. MAPS of fall 1999 had part 5. This installment more or less covers august 1999 through july 2000. During a hectic year I had missed most messages and working through the backlog for this article provided me with a useful and time consuming opportunity to see what I would have missed otherwise. Questions and answers are marked in twins but sometimes a reply poses a new question, invoking one more answer, making for an instructive thread. As before, honorary member Piet van Oostrum, and also Hans Hagen are always helpful members of the list. To them and all the others feeding the list with their stimulating questions and helpful answers thanks!

Maarten Gelderman
Toolbox: een syllabus (Dutch)
MAPS 25, 2000, 56-71
08.pdf (137kb)
keywords:
LaTeX, packages, praktijkvoorbeeld
abstract:
In deze toolbox wordt een voorbeeld besproken van een redelijk omvangrijk LaTeX-document. Het nut van de verschillende packages komt aan de orde en er wordt tevens besproken hoe de packages worden gebruikt in het document zelf en welke opties daarvoor in de preamble moeten worden opgenomen.

Wybo Dekker
The TeXLive CDROM (English)
MAPS 25, 2000, 72-73
09.pdf (34kb)
keywords:
TeX Live, Unix
abstract:
Recently all NTG members received the latest TeXLive cdrom. This article describes a quick and efficient method of installing the content of the TeX repository. Since you can download the latest cdrom image via the internet, you can also use this method for occasional updates.

Hans Hagen
pdfTeX's little secret (English)
MAPS 25, 2000, 74-78
10.pdf (54kb)
keywords:
pdf, pdfTeX, ConTeXt, emTeX, specials, positioning
abstract:
It is no secret that pdfTeX introduces new primitives, but some of them are less known than others. In this article I will describe an example of the use of \pdfsavepos cum suis. We will investigate their usage by implementing a simple emTeX specials simulator.

Hans Hagen
Typesetting pdf annotations (English)
MAPS 25, 2000, 79-80
11.pdf (127kb)
keywords:
pdf, fdf, annotations, pdfTeX, ConTeXt
abstract:
This article describes how to use pdfTeX to typeset annotations added to pdf documents. This method uses ConTeXt but can be applied to any valid pdf document.

Hans Hagen
Hanging punctuation, a pdfTeX microtypographic extension (Dutch)
MAPS 25, 2000, 81-85
12.pdf (74kb)
keywords:
micro typography, margins, kerning, pdfTeX, ConTeXt
abstract:
At the time of this writing, Hàn Thê Thành is writing his thesis, wherein he explains in great detail two extensions to TeX's typesetting engine. In this article we will explore marginal kerning, or character protruding. We will demonstrate the effects and introduce the new primitives, as well as explain how to enable this feature in ConTeXt.

Bogusław Jackowski, Janusz Nowacki, Piotr Strzelczyk
Antykwa Półtawskiego: a parameterize outline font (English)
MAPS 25, 2000, 86-102
13.pdf (672kb)
keywords:
Antykwa Półtawskiego, fonts, Type 1 fonts, METAFONT, METAPOST
abstract:
The implementation of the Antykwa Półtawskiego font in METAPOST and its conversion to PostScript Type1 outline font.

Santiago Muelas
A macro routine for writing text along a path in METAPOST (English)
MAPS 25, 2000, 103-113
14.pdf (95kb)
keywords:
TXP, METAPOST, LaTeX, METAGRAF, awk, TeX
abstract:
In this article we show a general macro written in pure METAPOST for putting any text using any font over any path. The routine will be explained in detail and some graphics will be included for clarifying purposes. Very special thanks are due to Maarten Gelderman who has made the final translation with the biggest care and interest.

Hans Hagen
MetaFun, Chapter 3: Embedded graphics (English)
MAPS 25, 2000, 114-124
15.pdf (76kb)
keywords:
METAPOST, MetaFun, ConTeXt, graphics
abstract:
This article is a nearly 100% copy of chapter 3 of the MetaFun manual. This chapter discusses a few alternative ways to define and include METAPOST graphics in a document. This article contains some colors, so if you want to get the real picture, you should fetch the MetaFun manual from www.pragma-ade.com (beta manual download page). The MetaFun macros (METAPOST as well as TeX) are part of the regular ConTeXt distribution.