MAPS 25

Sven Bovin
MAPS 2000.2 (Dutch/English)
MAPS 25, 2000, 1-124
keywords: NTG, MAPS
abstract: NTG's magazine
25/maps.pdf (1334kb)

Siep Kroonenberg, Sven Bovin
Redactioneel (Dutch)
MAPS 25, 2000, 1
25/01.pdf (31kb)

Erik Frambach
EuroTeX2001 conference (English)
MAPS 25, 2000, 2-3
keywords: EuroTeX, conference
abstract: Announcement of the 12th European TeX Conference, which will
be held in Kerkrade in the Netherlands, from 23 to 27 September
2001. The theme is ``TeX and Meta: the Good, the Bad and the
Ugly Bits''.
25/02.pdf (41kb)

Jules van Weerden, Maarten Gelderman
De NTG en het Internet (Dutch)
MAPS 25, 2000, 4-5
keywords: discussielijsten, TEX-NL
abstract: De NTG is niet alleen met webpagina's op het Internet aanwezig,
maar ook middels een aantal discussielijsten. In dit artikel
wordt kort aangegeven wat een discussielijst is, hoe je je aan-
en afmeldt en wat je te wachten staat na aanmelding. Tevens wordt
een overzicht gegeven van de in Nederland aanwezige TeX-gerelateerde
lijsten.
25/03.pdf (46kb)

Erik Frambach, Siep Kroonenberg
TeX user groups around the world (English)
MAPS 25, 2000, 6-8
keywords: user groups
abstract: A list of all TeX user groups currently known to us.
25/04.pdf (48kb)

Piet van Oostrum
Nieuws van CTAN (Dutch)
MAPS 25, 2000, 9-12
keywords: TeX, LaTeX, packages, CTAN, proceedings
abstract: Dit artikel beschrijft een aantal recente bijdragen uit het
CTAN archief. Het is de bedoeling om in elke MAPS zo'n artikel
te plaatsen. Ik zal hierbij één of meer bijdragen
wat uitvoeriger beschrijven en andere bijdragen kort noemen. De
selectie is gebaseerd op wat ik zelf interessant vind en wat
ik denk dat voor veel anderen interessant is. Het is dus een
persoonlijke keuze. Het heeft niet de bedoeling om een volledig
overzicht te geven. De uitgebreidere bijdragen zijn ook geen
handleidingen. Beschouw het maar als een soort menukaart die de
bedoeling heeft om de lezer te laten watertanden.
25/05.pdf (54kb)

Berend de Boer
ConTeXt en pdfTeX (English)
MAPS 25, 2000, 13-18
keywords: ConTeXt, pdf(e)-TeX, installatie, nieuws
abstract: In deze sectie zal het laatst bekende nieuws op het gebied van
pdfTeX en ConTeXt aan de inner crowds worden ontfutseld. In
deze eerste aflevering komt aan bod wat de laatste versies van
pdfTeX en ConTeXt zijn. En tevens waar je ze kunt halen.
En verder in iedere aflevering een ConTeXt tip: vandaag over
het produceren van A5 boekjes die op A4 worden afgedrukt.
25/06.pdf (55kb)

Frans Goddijn
Gezeefd uit de TEX-NL discussielijst (Dutch)
MAPS 25, 2000, 19-55
keywords: TEX-NL, discussielijsten
abstract: This is part seven in a series of articles started in 1993 by
Philippe Vanoverbeke. Philippe selected a number of messages
from the TEX-NL mailing list which deserved to be remembered and
lookup up by readers of MAPS. Solutions, hints and tips. MAPS of
fall 1999 had part 5. This installment more or less covers
august 1999 through july 2000. During a hectic year I had missed
most messages and working through the backlog for this article
provided me with a useful and time consuming opportunity to see
what I would have missed otherwise. Questions and answers are
marked in twins but sometimes a reply poses a new question, invoking
one more answer, making for an instructive thread.
As before, honorary member Piet van Oostrum, and also Hans Hagen
are always helpful members of the list. To them and all the others
feeding the list with their stimulating questions and helpful
answers thanks!
25/07.pdf (180kb)

Maarten Gelderman
Toolbox: een syllabus (Dutch)
MAPS 25, 2000, 56-71
keywords: LaTeX, packages, praktijkvoorbeeld
abstract: In deze toolbox wordt een voorbeeld besproken van een redelijk
omvangrijk LaTeX-document. Het nut van de verschillende packages
komt aan de orde en er wordt tevens besproken hoe de packages
worden gebruikt in het document zelf en welke opties daarvoor in
de preamble moeten worden opgenomen.
25/08.pdf (137kb)

Wybo Dekker
The TeXLive CDROM (English)
MAPS 25, 2000, 72-73
keywords: TeX Live, Unix
abstract: Recently all NTG members received the latest TeXLive
cdrom. This article describes a quick and efficient method of
installing the content of the TeX repository. Since you can
download the latest cdrom image via the internet, you can also
use this method for occasional updates.
25/09.pdf (34kb)

Hans Hagen
pdfTeX's little secret (English)
MAPS 25, 2000, 74-78
keywords: pdf, pdfTeX, ConTeXt, emTeX, specials, positioning
abstract: It is no secret that pdfTeX introduces new primitives, but some
of them are less known than others. In this article I will describe
an example of the use of \pdfsavepos cum suis. We will investigate
their usage by implementing a simple emTeX specials simulator.
25/10.pdf (54kb)

Hans Hagen
Typesetting pdf annotations (English)
MAPS 25, 2000, 79-80
keywords: pdf, fdf, annotations, pdfTeX, ConTeXt
abstract: This article describes how to use pdfTeX to typeset
annotations added to pdf documents. This method uses ConTeXt
but can be applied to any valid pdf document.
25/11.pdf (127kb)

Hans Hagen
Hanging punctuation, a pdfTeX microtypographic extension (Dutch)
MAPS 25, 2000, 81-85
keywords: micro typography, margins, kerning, pdfTeX, ConTeXt
abstract: At the time of this writing, Hàn Thê Thành is
writing his thesis, wherein he explains in great detail two
extensions to TeX's typesetting engine. In this article we will
explore marginal kerning, or character protruding. We will
demonstrate the effects and introduce the new primitives, as well
as explain how to enable this feature in ConTeXt.
25/12.pdf (74kb)

Bogusław Jackowski, Janusz Nowacki, Piotr Strzelczyk
Antykwa Półtawskiego: a parameterize outline font (English)
MAPS 25, 2000, 86-102
keywords: Antykwa Półtawskiego, fonts, Type 1 fonts, METAFONT, METAPOST
abstract: The implementation of the Antykwa Półtawskiego font
in METAPOST and its conversion to PostScript Type1 outline
font.
25/13.pdf (672kb)

Santiago Muelas
A macro routine for writing text along a path in METAPOST (English)
MAPS 25, 2000, 103-113
keywords: TXP, METAPOST, LaTeX, METAGRAF, awk, TeX
abstract: In this article we show a general macro written in pure
METAPOST
for putting any text using any
font over any path. The routine will be explained in
detail and some graphics will be included for clarifying
purposes. Very special thanks are due to Maarten Gelderman who
has made the final translation with the biggest care and
interest.
25/14.pdf (95kb)

Hans Hagen
MetaFun, Chapter 3: Embedded graphics (English)
MAPS 25, 2000, 114-124
keywords: METAPOST, MetaFun, ConTeXt, graphics
abstract: This article is a nearly 100% copy of chapter 3 of the MetaFun
manual. This chapter discusses a few alternative ways to define
and include METAPOST graphics in a document. This article contains
some colors, so if you want to get the real picture, you should
fetch the MetaFun manual from www.pragma-ade.com (beta manual
download page). The MetaFun macros (METAPOST as well as TeX)
are part of the regular ConTeXt distribution.
25/15.pdf (76kb)